VI Open tournament - Liepaya 1972(swiss-11 games,282 participants)

Rk

Name

P

1

Anikaev Y.

9.5

2

Timoshchenko G.

9.5

3

Kakageldyev A.

8.5

4

Kogan B.

8.5

5

Bojarinow V.

8.5

6

Morgulev A.

8.5

7

Filipenko A.

8.0

8

Bitman A.

8.0

9

Mukhamedzianov N.

8.0

10

Sveshnikov E.

8.0

11

Ignatiev F.

8.0

27-47

Gubnitsky S.

7.0

Filatov L.

Umarkhodzhaev M.

Dashinimaev V.

Kagalovsky G.

Gilman A.

Gadzhi-Kasumov V.

Viazmin V.

Panchenko A.

Chernin I.

Terentiev A.

Shakhtakhtinsky

Zaitsev V.

Shtukaturkin V.

Aleshnia V.

Novopashin A.

Simkin

Maurin

Pokhlebkin V.

Lazarev G.

Arkhangelsky B.

Daiantz V.

Pulkis V.

Nosov I.

Dubchakov

Modin

Tsarev

Zinoviev

Yakovliev O.

Shuba

Kravtsov

1

Sorokina T.

8.5

2

Strekalovskaya N.

8.5

3

Donchenko V.

8.5

4

Goldman L.

8.0

5

Alieva E.

7.5

6

Stepanova T.

7.5

7

Piaternikova B.

7.5

8

Shulga T.

7.5

Kasinova T.

Kalashnikova L.

Shnaider I.


database of games in PGN format liepay73.zip(7 games of 1551)