Championship of Kiev- 12.11-30.12.1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Levin N.

*

9.0

2

Foigel I.

*

9.0

3

Peresypkin V.

*

8.0

4

Zaid L.

*

7.5

5

Zhidkov V.

*

7.0

6

Kosikov A.

*

7.0

7

Gofshtein L.

*

6.5

8

Nikolaevsky Y.

*

6.5

9

Donchenko O.

*

6.0

10

Kurass Y.

*

6.0

11

Shianovsky V.

*

5.5

12

Usachy M.

*

5.5

13

Aseev

*

4.0

14

Belousov

*

3.5


Shahmatnyj Biulleten 10-1974 295 page
database of games in PGN format ch_kie73.zip( games of 91)