Team Cup M.Chigorin Rostov-on-Don 1972

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Rostov region

*

5

5.5

6

6.5

4.5

4.5

5.5

5

6.5

49.0(of 81)

2

Moscow region

4

*

4.5

4.5

6.5

5.5

5.5

5.5

4.5

6

46.5

3

Voronezh region

3.5

4.5

*

4.5

4.5

7.5

5.5

5.5

5.5

4

45.0

4

Novosibirsk region

3

4.5

4.5

*

5

5.5

4

5.5

4.5

5.5

42.0

5

Gorky region

2.5

2.5

4.5

4

*

5

5

5

6

4.5

39.0

6

Orenburg region

4.5

3.5

1.5

3.5

4

*

4.5

5.5

7

5

39.0

7

Bashkiria

4.5

3.5

3.5

5

4

4.5

*

2.5

6

5.5

39.0

8

Sverdlovsk region

3.5

3.5

3.5

3.5

4

3.5

6.5

*

3.5

4.5

36.0

9

Khabarovsk krai

4

4.5

3.5

4.5

3

2

3

5.5

*

5

35.0

10

Kaliningrad region

2.5

3

5

3.5

4.5

4

3.5

4.5

4

*

34.5

Team Cup M.Chigorin Rostov-on-Don 1972(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Petrushin A.

*

6.5

2

Zakharov A.

*

6.0

3

Chernikov O.

*

5.5

4

Kopylov I.

*

5.5

5

Antoshin V.

*

4.0(of 8)

6

Dementiev O.

*

4.0

7

Soloviov M.

*

4.0

8

Khasin Al.

*

4.0

9

Afanasiev A.

*

3.0

10

Cherskikh

*

0.5(of 5)

Team Cup M.Chigorin Rostov-on-Don 1972(2 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Donchenko A.

*

6.5

2

Khodos G.

*

4.0(of 6)

3

Gusev V.

*

5.0

4

Nebolsin

*

4.5

5

Semeniuk A.

*

4.5

6

Zhukhovitsky S.

*

4.0(of 8)

7

Karpenko

*

4.0(of 8)

8

Loisha

*

3.0(of 7)

9

Kapeliush L.

*

3.5

10

Chernin

*

0.5(of 6)


Moscow: Antoshin V.-4.0,Estrin Y.,Donchenko A.,Yakhin R.-7.5,Obukhovsky E., Gusev Y.,Kriukov A.-2,Bilunova R.-6.5, Nikulshina N.,
Voronezh: Kopylov N.,Beloushkin N.,Alekhina N.,Ilchenko M.-7.5,
Bashkiria: Kopylov I.,
Rostov: Zakharov A.,Khodos G.,Berezhnoi V.,Ostrovsky A.,Ljubarskaya L.,Knyshenko Y., Zavada V.,Shevelevich E.,Tarasova N.,Alenina N.,
Sverdlovsk: Fradkin B.,Bukei N.,
Kaliningrad: Dementiev O.,
Orenburg: Nebolsin V.,Danilov V.,Konoval Y.,
Khabarovsk: Petrushin A.,Onoprienko V.,Makarov A.,
Gorky: Dubinin P.,
Novosibirsk: Khasin Al.,Tsifanskaya L.,Korotkevich V.
1 board: Petrushin A.-6.5,
2 board: Donchenko A.-6.5,
3 board: Berezhnoi V.-6.5,
4 board: Yakhin R.-7.5,
5 board: Fradkin B.-6,
6 board: Bilunova R.-6.5,
7 board: Tsifanskaya L.-7,
8 board: Korotkevich V.-7,
9 board: Ilchenko M.-7.5,
64 52-1972 1,16 page,Shahmaty 7-1973 4-6 page
database of games in PGN format tchicu72.zip(21 games of 405)