Team championship of VUZ Beltsy 18-26.10.1972

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Voronezh State University(VGU)

*

5.5

3.5

3.5

4.5

5.5

4.5

5

32.0(of 56)

2

Moscow State University(MGU)

2.5

*

5

4

5

5

6

4.5

32.0

3

Dnepropetrovsk State University(DGU)

4.5

3

*

5

5

4.5

4.5

5

31.5

4

Riga politechnical Institute(RPI)

4.5

4

3

*

5.5

4

5

5

31.0

5

Leningrad Mechanical Institute(LMI)

3.5

3

3

2.5

*

5

2.5

5.5

25.0

6

GTSOLIFK

2.5

3

3.5

4

3

*

6.5

2.5

25.0

7

Georgian politechnical Institute(GPI)

3.5

2

3.5

3

5.5

1.5

*

5.5

24.5

8

Kazan State University(KGU)

3

3.5

3

3

2.5

5.5

2.5

*

23.0

Team championship of VUZ Beltsy 18-26.10.1972(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Gulko B.

*

5.5

2

Gutman L.

*

5.5

3

Zagorovsky V.

*

4.5

4

Razuvaev Y.

*

4.0

5

Georgadze T.

*

3.0

6

Lukin A.

*

3.0

7

Novopashin A.

*

1.5

8

Smirnov Y.

*

1.0

Team championship of VUZ Beltsy 18-26.10.1972(2 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Kopylov N.

*

5.0

2

Gurevich V.

*

4.5

3

Vorotnikov V.

*

3.5

4

Kirpichnikov V.

*

3.5

5

Dvorietzky M.

*

3.5

6

Tsikhelashvili

*

3.0

7

Valeev

*

2.5

8

Tataev

*

2.5


VGU: Zagorovsky V.,Kopylov N.,Shamrai,Alekhina N.,Shteiner,Zhuravlev,Zelikman,Manelis
DGU: Novopashin A.,Pripis F.,
MGU: Gulko B.,Bilunov,
GPI: Tkhelidze A.,
RPI: Priednieks,Tagere,
LMI: Lukin A.,Vorotnikov V.,Mishuchkov N.,Zernitsky D.,
KGU: Valeev,Galimova,
DGU: Kulikova,
Best results by boards:
1-Gulko B.-5.5,
2-Kopylov N.-5,
3-Tkhelidze A.-5.5,
4-Priednieks-5.5,
5-Bilunov-5.5,
6-Pripis F.-4.5,
7-Kriukovskikh-5,
6-Tagere-5.5,
64 44-1972 2 page
database of games in PGN format ch_vuz72.zip(18 games of 224)