Championship of Moscow Region Chernogolovka 1972

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Donchenko A.

*

8.5

2

Kamshonkov S.

*

8.5

3

Gusev Y.

*

8.0

4

Kozlov V.

*

8.0

5

Yakhin R.

*

8.0

6

Soloviov V.

*

7.0

7

Kuznetsov A.

*

6.0

8

Chaplinsky E.

*

6.0

9

Alekseev A.

*

6.0

10

Shvedchikov A.

*

6.0

11

Obukhovsky E.

*

5.5

12

Frumson Y.

*

5.5

13

Estrin Y.

*

5.5

14

Shmelev Y.

*

2.5


database of games in PGN format ch_mrg72.zip(14 games of 91)