Championship of Leningrad Chess Club- 1972

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Bukhman E.

*

10.5

2

Ivanov

*

10.0

3

Shashin A.

*

9.5

4

Vorotnikov V.

*

8.5

5

Byvshev V.

*

7.5

6

Monin N.

*

6.5

7

Ryzhkov Y.

*

6.5

8

Fershter A.

*

6.5

9

Barkovsky

*

5.0

10

Mukhin G.

*

5.0

11

Yakovlev

*

5.0

12

Fedorov

*

3.5

13

Savin

*

3.5

14

Soloviov

*

3.5


database of games in PGN format ch_lss72.zip(games of 91)