National Tournament(Qualification)- Syktyvkar 8-29.4.1971

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Gusev V.

*

10.5

2

Korensky V.

*

9.0

3

Pokrovsky N.

*

9.0

4

Kozlov

*

9.0

5

Popov A.

*

9.0

6

Efimov I.

*

8.5

7

Nikhamkin

*

8.5

8

Tatarintsev

*

8.0

9

Onoprienko V.

*

7.5

10

Eismont

*

7.5

11

Tylevich D.

*

7.5

12

Rodkin R.

*

6.0

13

Pavlenko O.

*

5.5

14

Baranov

*

5.0

15

Gerchikov M.

*

5.0

16

Klochko

*

4.5


database of games in PGN format syktyv71.zip(1 games of 120)
Hosted by uCoz