Olympiad Russia Voronezh 12-22.11.1971

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Kaliningrad region

*

5.5

6.5

4

6.5

5.5

6.5

6.5

41.0(of 70)

2

Rostov region

4.5

*

3.5

5.5

5.5

6

7

7.5

39.5

3

Voronezh region

3.5

6.5

*

5.5

6.5

4.5

3.5

7

37.0

4

Gorky region

6

4.5

4.5

*

4.5

7

6

4.5

37.0

5

Sverdlovsk region

3.5

4.5

3.5

5.5

*

5

5.5

8

35.5

6

Omsk region

4.5

4

5.5

3

5

*

5

6

33.0

7

Kuibyshev region

3.5

3

6.5

4

4.5

5

*

5

31.5

8

Khabarovsk krai

3.5

2.5

3

5.5

2

4

5

*

25.5


Rostov: Zhukhovitsky S.,
Voronezh: Sanakoev G.,Beloushkin N.,
Kaliningrad: Dementiev O.,Gusev V.,Malevinsky A.,Riabchenok E.,
Khabarovsk: Bogatyrev G.,
Sverdlovsk: Ilivitsky G.,
64 48-1971 2 page
database of games in PGN format ch_tru71.zip(20 games of 560)