Open tournament - Liepaya 1970(swiss-11 games,324 participants)

Rk

Name

P

1

Bojarinow V.

9.0

2

Zhukhovitsky S.

8.5

3

Kogan B.

8.5

4

Orekhov V.

8.5

5

Ostrovsky A.

8.5

6

Zhuravliov V.

8.5

7

Pokhlebkin V.

8.5

Sveshnikov E.

Shnaider D.

Araslanov V.

Viazmin V.

Kaunas K.

Chukaev E.

Ostrauskas M.

Zinder G.

7.0

Baranov

Turenkov

Bobovnikov

Gapkin

Nekrasov

Berman

Roizman A.

Sorokin

Rodkin

Kollegov S.

Morozov I.

Bitman A.

Yakovlev Y.

Timoshchenko G.

Bronstein I.

Okhotnik V.

1

Koloiartseva O.

8.5

2

Kriukovskikh M.

8.5

3

Akhmylovskaya L.

8.5

Milner V.

Ryzhenkova O.

5.5

Panova L.

Agerova V.


database of games in PGN format liepay70.zip(6 games of 1782)