Tournament- Leningrad 1970

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Tarasov V.

*

11.5

2

Yurkov V.

*

10.5

3

Chistiakov A.

*

9.5

4

Bykov V.

*

9.5

5

Ilivitzky G.

*

9.5

6

Osanov

*

9.5

7

Piankov

*

9.5

8

Shishmarev

*

9.5

9

Ivanov I.

*

8.5

10

Zilberstein V.

*

8.5

11

Korelov

*

8.5

12

Doroshkievich V.

*

8.0

13

Smetanin

*

8.0

14

Rotkin

*

8.0

15

Burnevsky

*

6.5

16

Mudrik

*

6.0

17

Ruban E.

*

6.0

18

Ivanov V.

*

6.0


database of games in PGN format lening70.zip(2 games of 153)