Cup of magazine "Shahmaty(Chess)"- 1970

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

SKA(Sport club of Army)

*

3.5

3

3.5

2.5

3.5

4.5

4.5

5

4

34.0

2

RPI(Riga polytechnical institute)

1.5

*

2.5

4.5

3.5

4

2

3

4

3.5

28.5

3

Tsesis

2

2.5

*

2

3.5

2.5

3.5

2.5

4.5

3

26.0

4

VEF

1.5

0.5

3

*

2.5

2

3.5

4

4

3

24.0

5

Dinamo

2.5

1.5

1.5

2.5

*

3

2.5

2.5

3

4.5

23.5

6

REZ

1.5

1

2.5

3

2

*

3

2.5

3.5

2.5

21.5

7

Valka

0.5

3

1.5

1.5

2.5

2

*

3.5

2.5

3.5

20.5

8

Liepaja

0.5

2

2.5

1

2.5

2.5

1.5

*

2

5

19.5

9

Elgava

0

1

0.5

1

2

1.5

2.5

3

*

3

14.5

10

Ekabpils

1

1.5

2

2

0.5

2.5

1.5

0

2

*

13.0


SKA: Gipslis A.-5.5(6),Klovans J.,Shmit A.,Petkevich J.,Gutman L.,Razmyslovich G.,
RPI: Kirpichnikov V.-7(8),Levchenkov V.,Gutkin B.,Priedniek E.,Mering L.,Tager L.
Dinamo: Zhuravlev N.,Lotsov A.,Pasman M.,Trenko Z.,Bakulin,Nakhimovskaya Z.
Tsesis: Tsitsenis F.,Dukur A.,Liepinsh M.,Rentzkulberg J.,Zaklauskis M.,Lazo A.
Valka: Grave,Dudzinsky V.,
VEF: Sokolov,Matvik,
Ekabpils: Rupeik,Agafonov,
Elgava: Kislitsyn,
"Shahmaty" 22-1970 page 26
database of games in PGN format cuplat70.zip(1 games of 225)