Championship of Russia Trade Unions(team) Vologda 1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Trud

*

2.5

3.5

4

3

13.0(of 20)

2

Burevestnik

2.5

*

2.5

2

3

10.0

3

Spartak

1.5

2.5

*

2.5

3.5

10.0

4

Urozhai

1

3

2.5

*

2.5

9.0

5

Vodnik

2

2

1.5

2.5

*

8.0


Burevestnik: Shcherbakov V.,Riabchonok E.,
Spartak: Nezhmetdinov R.,Sergievsky V.,
Vodnik: Chernikov O.,Seleznev,
Urozhai: Korchmar E.,
Trud: Khodos G.,Tseshkovsky V.,Ilivitsky G.,Doroshkevich V.,
Shahmatisty Rossii 5-1969 13 page
database of games in PGN format ch_rtt69.zip(2 games of 50)