Championship of Moscow Trade Unions(team) 1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Trud

*

5.5

7

6

6.5

8.5

33.5(of 50)

2

Burevestnik

4.5

*

6

6.5

8

8.5

33.5

3

Spartak

3

4

*

6

4

8.5

25.5

4

Team of City committee of Trade Unions

4

3.5

4

*

6.5

7

25.0

5

Lokomotiv

3.5

2

6

3.5

*

7.5

22.5

6

Vodnik

1.5

1.5

1.5

3

2.5

*

10.0


Burevestnik: Smyslov V.,Gulko B.,Razuvaev Y.,Balashov Y.,
Spartak: Kholmov R.,
Team of City committee of Trade Unions: Averbakh Y.,
Vodnik: Molchadsky,
Lokomotiv: Zaitsev I.,Murrey Y.,
Trud: Botvinnik M.,Kotov A.,Shamkovich L.,
Shahmatnaya Moskva 5-1969 1 page
database of games in PGN format ch_mtt69.zip(30 games of 150)