Championship of Kiev- 1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Bannik A.

*

11.0

2

Abakarov D.

*

9.5

3

Shianovsky V.

*

9.5

4

Lazarev E.

*

9.0

5

Levin M.

*

9.0

6

Nikolaevsky Y.

*

9.0

7

Levin N.

*

8.5

8

Gershman S.

*

8.0

9

Gofshtein L.

*

8.0

10

Zurakhov V.

*

7.5

11

Kostiuchenko V.

*

7.0

12

Kurass Y.

*

7.0

13

Kofman A.

*

4.5

14

Lainburg V.

*

4.5

15

Usachy M.

*

4.5

16

Kosikov A.

*

3.5


Shakhmaty 10-1969 26 page
database of games in PGN format ch_kie69.zip(5 games of 120)