Match Masters-Candidates to masters- Sochi 1968

Masters:

Razuvaev Y.

Levin N.

Vatnikov I.

Lepeshkin V.

Pismenny A.

Yudovich M.(j)

Feldman Y.

Results

Candidates to masters:

Candidates to masters

Smirnov Y.

8.0

Tataev M.

7.5

Mukhin M.

7.0

Romanov V.

7.0

Chernin I.

6.5

Shekhtman E.

4.5

Mukhamedzianov N.

3.5

9.5

8.5

8.5

8.0

7.5

7.5

4.5


database of games in PGN format sochi68.zip(17 games of 98)
Hosted by uCoz