Team championship of "Spartak"- Lvov 1968

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Leningrad

*

.(of 30)

2

Ukraine

*

16.5

3

Moscow

*

16.5

4

Belarus

*

.

5

Armenia

*

.

6

RSFSR

*

.


Moscow: Kholmov R.-5,Simagin V.-4,Khasin A.-7,Yudovich M.(jr)-5.5,Rubtsova O.-3.5,Shmidtke E.-5
Belarus: Veresov G.,
Armenia: Mnatsakanian E.,
Leningrad: Cherepkov A.,Ljavdansky V.,Kondratiev P.,Veinger I.,Kristol L.,Bazhina E.,
Ukraine: Zhidkov V.,Zurakhov V.,Abakarov D.,Nakonechny S.,Rusinkevich N.,Yakir L.,
Uzbekistan: Razvalyaev,
Kazakhstan: Yakovleva,
Georgia: Chaikovskaya,
Shahmatnaya Moskva 18-1968 2 page, 64 7-1968 8 page,
database of games in PGN format ch_tsp68.zip(28 games of 90)