Championship of Moscow Region- Dubna 1968

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Gruzman B.

*

9.5

2

Soloviov V.

*

9.0

3

Sukhanov V.

*

9.0

4

Knezevic M.-Yugoslavia

*

8.5

5

Grazhdantsev V.

*

8.0

6

Zlotnik B.

*

8.0

7

Gik E.

*

7.5

8

Damsky Y.

*

7.0

9

Obukhovsky E.

*

7.0

10

Estrin Y.

*

7.0

11

Bilunov

*

6.0

12

Shmelev

*

6.0

13

Yablonovsky

*

5.5

14

Tikhanov A.

*

5.0

15

Apollonov

*

2.0


database of games in PGN format ch_mrg68.zip(4 games of 105)
Hosted by uCoz