Match Masters-Candidates to masters- Ukraine 1967

Masters:

Bannik A.

Zurakhov V.

Shianovsky V.

Sakharov Y.

Gershman S.

Kostiuchenko A.

Levin N.

Results

Candidates to masters:

Candidates to masters

Palatnik S.

7.0

Kosikov A.

.

Lerner K.

.

Ivanov K.

.

Kudishevich D.

.

Romanishin O.

.


database of games in PGN format ukrain67.zip(2 games of 78)
Hosted by uCoz