Match Masters-Candidates to Masters - Leningrad 20.8-12.9.1967

Candidates to Masters:

Shekhtman E.

Privorotsky O.

Zelevinsky V.

Barkhatov L.

Ovchinnikov

Shashin A.

Results

Masters:

Gruzman B.

Osnos V.

Novopashin A.

Sosonko G.

Chistiakov A.

Chepukaitis G.

Bastrikov G.


database of games in PGN format lening67.zip(16 games of ???)