Team championship of "Soviet Army"- Kiev September 1967

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Leningrad

*

3

4.5

3.5

5

4

4

5

29.0(of 49)

2

Moscow

4

*

3.5

3.5

4

4

6

3

28.0

3

Kiev

2.5

3.5

*

4.5

5

5

3

4

27.5

4

Baltic

3.5

3.5

2.5

*

3

4

4

4.5

25.0

5

Ural

2

3

2

4

*

5.5

4

3.5

24.0

6

Odessa

3

3

2

3

1.5

*

4.5

4

21.0

7

Minsk

3

1

4

3

3

2.5

*

4.5

21.0

8

Baltic Navy

2

4

3

2.5

3.5

3

2.5

*

20.5


Kiev: Gufeld E.,Savon V.,Kalinsky I.,Gurevich V.,Aptekman M.,
Baltic: Shmit A.,Vitolinsh A.,Petkkevich J.,Levchenkov V.,
Leningrad: Furman S.,Karasev V.,Tseitlin Mark,Khavsky S.,
Moscow: Vasiukov E.,Makarov,Labutin S.,Epstein,
Minsk: Birkan G.,Mariasin B.,Zvorykina K.-6,Glezer M.,
Ural: Yuferov S.,Men B.,Volkova G.,
Baltic Navy: Rytov B.,Gusev V.,
Odessa: Telman V.,Vasiliev M.,Malinin L.,
Best results by boards:
1-Furman S.-5,Vasiukov E.-4.5,Shmit A.-4,
2-Savon B.-5.5,
3-Karasev V.,
4-Malinin L.,
5-Levchenkov V.-5,
6-Zvorykina K.-6,
7-Volkova G.-4.5,Glezer M.-4.5,
Shahmatno-shashechnyj biulletenj 5-1968 3 page
database of games in PGN format ch_vvt67.zip(22 games of 196)