Championship of MGU- Moscow 1967

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Zaisev I.

*

9.5

2

Sukhanov V.

*

9.0

3

Roshal A.

*

9.0

4

Estrin Y.

*

8.5

5

Gulko B.

*

7.5

6

Vatnikov I.

*

7.0

7

Dvoretzky M.

*

7.0

8

Lepeshkin V.

*

7.0

9

Bitman A.

*

6.5

10

Razuvaev Y.

*

6.5

11

Vasiliev

*

6.0

12

Zilbert

*

6.0

13

Gik E.

*

5.5

14

Skvortsov

*

5.5

15

Krasnov S.

*

4.5


Shakhmatnaya Moskva 7-1967 3 page
database of games in PGN format ch_mgu67.zip(1 games of 105)