Team championship of "Spartak"- Uzhgorod 1966

Rk

Name

1

2

3

4

P

1

Ukraine

*

6

6.5

5

17.5(of 27)

2

Leningrad

3

*

5

5.5

13.5

3

RSFSR

2.5

4

*

5.5

12.0

4

Moscow

4

3.5

3.5

*

11.0


Moscow: Simagin V.,Shatskes B.,Rubtsova O.,
RSFSR: Kholmov R.,
Ukraine: Bannik A.,Yukhtman Y.,Zurakhov V.,Podgaets M.,Yakir L.,Kviatkovskaya,Vapnichnaya R.,
Shahmatnaya Moskva 17-1966 3 page
database of games in PGN format ch_tsp66.zip(3 games of 54)