Match Masters-Candidates to Masters - Sochi August 1965

Candidates to Masters:

Faibisovich V.

Shilov Y.

Agzamov Viach.

Ulianov Y.

Kuvaldin A.

Bukhtin V.

Dzhanoev D.

Demirkhanian A.

Results

Masters:

Vatnikov I.

10.5

Lepeshkin V.

10.0

Chistiakov A.

9.0

Stoliar E.

8.5

Yudovich M.(jr)

8.5

Boch-Osmolovsky M.

8.0

Estrin Y.

7.5

Volovich A.

6.5

10.0

8.5

8.0

8.0

7.0

6.0

6.0

6.0


database of games in PGN format sochi65.zip(22 games of 128)
Hosted by uCoz