Tournament of Students and Young Workers- Moscow February 1965(swiss-9 games)

Rk

Name

P

1

Agzamov Viach.

7.0

2

Zamanov F.

6.5

3

Bilunov B.

6.0

4

Mishuchkov N.

6.0

5

Rashkovsky N.

6.0

6

Georgadze T.

6.0

7

Bangiev A.

5.5

8

Steinberg B.

5.5

9

Paaren H.

5.0

10

Ivanov K.

5.0

11

Adler V.

5.0

12

Foigel I.

5.0

13

Skvortsov V.

4.5

14

Sukhanov V.

4.5

15

Figler I.

4.5

16

Stukalov Y.

4.5

17

Tsarev V.

4.5

18

Zlotnik B.

4.0

19

Ruderfer M.

4.0

20

Ataev H.

4.0

21

Vakulenko V.

4.0

22

Lychak B.

4.0

23

Rumiantsev Y.

4.0

24

Vaisman M.

3.5

25

Savenkov V.

3.5

26

Pavlik M.

3.5

27

Sergeev V.

3.0

28

Garmus T.

3.0

29

Kramer Y.

2.0

30

Latypov B.

1.5


database of games in PGN format moscow65.zip(9 games of 135)