Championship of RSFSR juniors- Vladimir July 1964(swiss-10 games)

Rk

Name

P

1

Mishuchkov N.

9.0

2

Petrushin A.

8.0

3

Zhelnin V.

7.5

4

Karpov A.

7.5

5

Anikaev Y.

7.5

6

Kolbanov V.

7.0

7

Sazontiev S.

7.0

8

Zavialov

7.0

9

Khaikin B.

7.0

10

Kosenko

7.0

11

Timoshchenko G.

6.5

12

Lukovnikov A.

6.5

13

Stukalov

6.5

14

Dashkov

6.5

15

Skvortsov

6.0

16

Menj B.

6.0

17

Bilunov B.

6.0

18

Paukman

6.0

19

Chernyshev

6.0

20

Belousov

6.0

21

Rumiantsev Y.

6.0

22

Vershinin

6.0

23

Shteiner Z.

6.0

24

Davydov S.

6.0

25

Zhukov

6.0

26

Morgunov

5.5

27

Lisenkov

5.5

28

Kuznetsov

5.5

29

Shekhtman

5.5

30

Finn

5.5

31

Simanov V.

5.5

32

Manenkov

5.5

33

Erushev

5.5

34

Stankeev

5.0

35

Sabaev E.

5.0

36

Shkliaev

5.0

37

Cherkezishvili

5.0

38

Loginov

5.0

39

Krasnov

5.0

40

Shestakov S.

5.0

41

Genkin

5.0

42

Kukarnikov

5.0

43

Emelianov

5.0

44

Muliukov

5.0

45

Nadeliaev

5.0

46

Yuferov S.

5.0

47

Pautov

5.0

48

Beznosikov V.

5.0

49

Iliukhin

5.0

50

Shteinberg

5.0

51

Kozlov

.

52

Panteleev

.

53

Sergeev

.

54

Isaev

.

55

Fedin

.

56

Popovich

.


Sait ruchess.ru, archive of N.Mishuchkov
database of games in PGN format ch_jur64.zip(14 games of 280)