National tournament- Tbilisi 1963

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Shamkovich L.

*

12.0

2

Kholmov R.

*

10.0

3

Gurgenidze B.

*

9.5

4

Kalatozishvili G.

*

9.5

5

Khalilbeili S.

*

9.0

6

Tkhelidze M.

*

9.0

7

*

.

8

Shishov M.

*

.

9

Blagidze A.

*

.

10

Buslaev A.

*

.

11

Lomaya T.

*

.

12

Arnstein G.

*

.

13

Chikovani Y.

*

.

14

Kikiani T.

*

.

15

Dzindzichashvili R.

*

.

16

Beradze T.

*

.

17

*

.

18

Tolush A.

retired


database of games in PGN format tbilis63.zip(2 games of 136)
Hosted by uCoz