Team championship of Russia- Gorky 1-14.7.1963

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Rostov region

*

4.5

2.5

3

3.5

4.5

3.5

5

3

5

5

5.5

45.0(of 66)

2

Moscow region

1.5

*

4.5

4

3.5

3.5

3.5

4.5

4

3.5

5.5

5.5

43.5

3

Voronezh region

3.5

1.5

*

4

3

3.5

4

4

4.5

3.5

5

3.5

40.0

4

Novosibirsk region

3

2

2

*

4.5

4

4

3

5

4

2.5

5

39.0

5

Sverdlovsk region

2.5

2.5

3

1.5

*

2.5

3.5

4

3.5

3.5

3.5

4.5

34.5

6

Omsk region

1.5

2.5

2.5

2

3.5

*

2

3

3.5

3.5

5

5

34.0

7

Perm region

2.5

2.5

2

2

2.5

4

*

2

3

3

5

5

33.5

8

Gorky region

1

1.5

2

3

2

3

4

*

4

4.5

2.5

2.5

30.0

9

Kuibyshev region

3

2

1.5

1

2.5

2.5

3

2

*

3

3

5.5

29.0

10

Tataria ASSR

1

2.5

2.5

2

2.5

2.5

3

1.5

3

*

4

4.5

29.0

11

Arkhangelsk region

1

0.5

1

3.5

2.5

1

1

3.5

3

2

*

2.5

21.5

12

Buriatia ASSR

0.5

0.5

2.5

1

1.5

1

1

3.5

0.5

1.5

3.5

*

17.0


Winners by boards:
1- Shaposhnikov-7.5,Anoshin G.-7,Zagorovsky V.-7,Polugaevsky L.-6,
2-Godes D.-8.5,Antoshin V.,Borisenko G.,Kopylov,Zhilin,
3-Terentiev-8.5,Belov L.,Kuznetsov A.,
4-Zakharov A.-9,
5-Lipshitz-9,
6-Borisenko V.-9,Skegina K.-8.5,Grigorieva-7.5
Moscow region: Polugaevsky L.-6,Antoshin V.-7.5,Kuznetsov A.-6,Soloviov V.-8.5, Burliaev-6,Skegina K.-8.5
Novosibirsk: Anoshin G.,Godes D.,Zilberstein V.,
Sverdlovsk: Ilivitsky G.,Borisenko G.,Bastrikov G.,Borisenko V.,
Kuibyshev: Shaposhnikov,Kosenkov,
Voronezh: Zagorovsky V.,Terentiev V.,Kopylov N.,Biglova E.,
Rostov: Zhukhovitsky S.-7,Zhilin V.-7,Konstantinov A.-6,Zakharov A.-9, Lipshitz B.-9,Grigorieva E.-7
Buriatia: Mogordoev,
Perm: Kotkov Y.,Zhuravliov V.,Yakovlev,Yakovleva,
Gorky: Chernikov O.,Kostin,Blagonadezhnaya,
Tataria: Nezhmetdinov R.,
Omsk: Krasnov,Volgina,
Shahmaty 18-1963 19 page
database of games in PGN format ch_tru63.zip(48 games of 396)