All-Union Mass Tournament- Vladimir 3-14.4.1962(swiss-10 games,102 participants)

Rk

Name

P

1

Nikolaevsky Y.

8.0

2

Bagirov V.

7.5

3

Suetin A.

7.5

4

Rotshtein E.

7.5

5

Doroshkievich V.

7.5

6

Vaisman A.

7.5

7

Gufeld E.

7.5

8

Zaitsev I.

7.5

9

Levin N.

7.0

10

Borisenko G.

7.0

11

Vasiliev V.

7.0

12

Khanov K.

7.0

Borisenko V.

5.0

Shadursky P.

.

Ljavdansky V.

.

Chukaev E.

.

Chesnauskas A.

.

Nurmamedov M.

.

Eidlin B.

.

Kliavinsh J.

.

Ruban E.

.

Barstatis R.

.

Shofman M.

.

Zilberman

.

Iliashchenko

.

Suchkov V.

.

Makarov A.

.

Lebedev B.

.

Bobkov

.

Estrin Y.

.

Noskov A.

.

Churikov

.

Khalilbeili S.

.

Chesnauskas A.

.

Berezin I.

.

Miasnikov N.

.

Gruzman B.

.

Getman

.

Kogan

.

Blagidze A.

.

Kuzmichev

.

Ustinov G.

.

Karasev V.

.

Novogrudsky

.

Tatarintsev

.

Nikitin

.

Zaidel

.

Zelinsky Y.

.

Doroshkevich V.

.

Eller

.

Eropov I.

.

Arakelov A.

.

Konstantinov A.

.

Mosionzhik I.

.

Pupov

.

Sobolev

.

Moskalenko A.

.

1

Kozlovskaya V.

8.5

2

Konopleva N.

7.5

3

Skegina K.

7.5

4

Ranniku M.

7.0

5

Zvorykina K.

6.5

6

Ignatchenko

6.5

7

Andreeva O.

6.5

8

Gorina

6.5

Rozhlapa V.

5.5

Auzinja

4.5

Trubitsyna

3.5

Rootare S.

.

Ignatieva

.

Rubtsova O.

.

Chaikovskaya

.


database of games in PGN format vladim62.zip(43 games of 510)