Championship of RSFSR(juniors)- Vladimir 1962(swiss-10 games,86 boys+26 girls)

Rk

Name

P

1

Rashkovsky N.

10.0

2

Averkin O.

8.0

3

Krasnov V.

7.5

4

Tseshkovsky V.

7.0

5

Kogan B.

7.0

6

Strebkov V.

7.0

7

Mukhamedzianov N.

7.0

Men B.

6.0

Karpov A.

5.0

Zhelnin V.

.

Petrushin A.

.

Dubinsky A.

.

Vaisman M.

.

Shvedchikov A.

.

Kogan I.

.

Mazya A.

.

1

Tomilina E.

7.0(of 8)

2

Akhliustina E.

6.0

3

Osherovich M.

5.5

4

Bocharova V.

5.5


Shahmaty v SSSR 10-1962 306 page
database of games in PGN format ch_jur62.zip(1 games of 544)