Championship of Central Chess Club- Moscow 1961

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Bakulin N.

*

11.5

2

Aronin L.

*

10.5

3

Antoshin V.

*

10.5

4

Kuindzhi A.

*

9.0

5

Pavlov

*

8.0

6

Tenenbaum

*

8.0

7

Filtser

*

8.0

8

Shamkovich L.

*

8.0

9

Yudovich M.(jr)

*

8.0

10

Gusev Y.

*

7.5

11

Spektor

*

7.0

12

Zaitsev I.

*

6.0

13

Tarasevich

*

5.5

14

Altshuler

*

5.0

15

Voinov

*

4.5

16

Cheremisin F.

*

3.0


database of games in PGN format ch_ccc61.zip(27 games of 120)