Team Cup of M.Chigorin- Saratov 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Sverdlovsk region

*

34.5(of 56)

2

Saratov region

*

32.5

3

Omsk region

*

29.5

4

Kemerovo region

*

28.5

5

Arkhangelsk region

*

28.0

6

Moscow region

*

27.5

7

Perm region

*

26.0

8

Tambov region

*

17.5


Kemerovo: Nazarov,Kislova A.,Sokol,
Saratov: Shestoperov A.,Frumson Y.,
Sverdlovsk: Ilivitsky G.,Bastrikov G.,Strekalovsky V.,Shmagin Y.,Petrov B., Deulin A.,Anishchenko R.,Shtin R.
Perm: Kotkov Y.,Seleznev,
Tambov: Razinkin,Korensky,
Moscow: Sedov,
Shahmaty v SSSR 2-1961 53 page,Shahmatnaya Moskva 24-1960 4 page
database of games in PGN format tchicu60.zip(44 games of 224)