Match Masters-Candidates to masters- Cheboksary 1960

Masters:

Vasiukov E.

Ignatiev F.

Kotkov Y.

Zaitsev I.

Ilivitzky G.

Yudovich M.(jr)

Antoshin V.

Results

Candidates to masters

Khodos G.

7.5(of 13)

Sergievsky V.

7.0

Kalinkin B.

6.5

Vasiliev V.

6.0

Goltsov

5.0

Krasnov V.

3.0

Tylevich D.

2.5

masters:

10.5

10.0

8.5

7.5

7.5

5.0

4.5(of 7)


database of games in PGN format chebok60.zip(19 games of 91)
Hosted by uCoz