Team championship of Russia- Leningrad 13-27.11.1958

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Moscow region

*

4

4.5

3

5.5

4.5

5

7

6.5

4.5

44.5

2

Sverdlovsk region

4

*

5

5

5.5

4

3.5

6

6.5

5

44.5

3

Novosibirsk region

3.5

3

*

5.5

5.5

5

5

4

4.5

5

41.0

4

Leningrad region

5

3

2.5

*

3

3

5.5

5

6

6.5

39.5

5

Rostov-on-Don region

2.5

2.5

2.5

5

*

3.5

5.5

4.5

5.5

4.5

36.0

6

Gorky region

3.5

4

3

5

4.5

*

3

3

4.5

5

35.5

7

Ivanovo region

3

4.5

3

2.5

2.5

5

*

4.5

4

6

35.0

8

Tataria ASSR

1

2

4

3

3.5

5

3.5

*

4

4

30.0

9

Cheliabinsk region

1.5

1.5

3.5

2

2.5

3.5

4

4

*

5

27.5

10

Buriatia ASSR

3.5

3

3

1.5

3.5

3

2

4

3

*

26.5

Team championship of Russia- Leningrad 1958(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Aronin L.

*

7.0

2

Dubinin P.

*

6.0

3

Ilivitsky G.

*

5.5

4

Krogius N.

*

5.5

5

Vasiliev V.

*

4.5

6

Shamkovich L.

*

4.5

7

Shcherbakov

*

4.5

8

Vladimirov B.

*

3.5

9

Sumkin

*

3.0

10

Voloshin

*

1.0


Best results by boards:
2-Zhilin V.-6.5,Lutikov A.-6,Borisenko G.-5.5,Lein A.-5.5,Yudovich M.(jr)-5.5
3-Shkundov-6,Gilinsky-6,Stoliar E.-6,Stefanov-5,Bastrikov G.-4.5,Nogovitsyn-4.5
4-Noah M.-6.5,Sedov-6,Strekalovsky-6,Perlov-6,
5-Arkhangelsky-6.5,Vvedensky-6,Ostrovsky-5.5,Tylevich-5.5,
6-Magergut-6,Vanin-6,Petrov-5.5,
7-Anishchenko-6,
8-Tarasova-7.5,
Rostov-on-Don region: Shamkovich L.,Zhilin V.,Knyshenko Y.,Khokhlovkin I., Ostrovsky A.,Bebchuk E.,Gurfinkel Y.,Tarasova N.
Sverdlovsk region: Ilivitsky G.,Borisenko G.,Bastrikov G.,Strekalovsky,Tylevich, Petrov,Anishchenko,Gorina,
Gorky region: Dubinin P.,Zhidkov,Sizov,Arkhangelsy,Irkhina,Zefirova,
Moscow region: Aronin L.,Yudovich M.(jr),Shkundov,Sedov,Magergut,Pankratov,
Novosibirsk region: Krogius N.,Lutikov A.,Gilinsky,Vanin,
Cheliabinsk region: Vasiliev V.,
Ivanovo region: Shcherbakov,Nogovitsyn,Perlov,
Leningrad region: Vladimirov B.,Lein A.,Stoliar E.,Noakh M.,Vvedensky,
Buriatia ASSR: Sumkin,Sampilov,
Tataria ASSR: Voloshin,Stefanov,
Shahmaty v SSSR 2-1958 47 page
database of games in PGN format ch_tru58.zip(41 games of 360)