Championship Kyiv of men 1958

1 Nikolaevsky,Yuri V
&;
11111100119.5 / 13  
2 Sakharov,Yury N 0
&;
1101118.0 / 13 47.75
3 Zurakhov,Vladlen Y 0
&;
011110118.0 / 13 46.75
4 Boleslavsky,Isaak 1
&;
0117.5 / 13 46.75
5 Levin,Mikhail 00
&;
110110117.5 / 13 42.75
6 Zamikhovsky,Abram Davidovich 0
&;
01117.0 / 13 41.25
7 Suetin,Alexey S 000
&;
1110117.0 / 13 39.50
8 Shianovsky,Vladislav I 01000
&;
1116.5 / 13 38.50
9 Platonov,Igor V 000110
&;
116.5 / 13 38.50
10 Usachyi,Mark V 101000
&;
015.5 / 13 36.50
11 Roiter,Andrey V 11000100
&;
015.5 / 13 35.75
12 Poliak,Evsey 00010011
&;
015.5 / 13 31.00
13 Kostiuchenko,Alexander I 000001
&;
15.0 / 13  
14 Zats,Efim 000000000
&;
2.0 / 13  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_kie58.zip(91 games of 91)