Championship of Baku- May(?) 1956

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Zhukhovitsky S.

*

10.5

2

Sultanov Ch.

*

10.0

3

Abakarov D.

*

10.0

4

Zeinally

*

9.0

5

Khalilbeili S.

*

8.5

6

Chepukaitis G.

*

9.0

7

Amirkhanov

*

7.5

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 155 page
database of games in PGN format ch_bak56.zip( games of 105)