Tournament of young candidates of RSFSR- Yaroslavl 1954

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Kotkov Y.

*

12.5

2

Golenishchev V.

*

11.0

3

Tribushevsky V.

*

10.5

4

Khokhlovkin I.

*

10.5

5

Gosin M.

*

9.5

6

Kuznetsov V.

*

9.0

7

Arseniev V.

*

8.5

8

Shestoperov A.

*

8.5

9

Voloshin V.

*

8.0

10

Zaitsev A.

*

8.0

11

Bastrikov G.

*

7.5

12

Zheliandinov V.

*

7.0

13

Valeev E.

*

6.5

14

Strekalovsky V.

*

6.0

15

Belov L.

*

5.0

16

Gilinsky I.

*

4.0

17

Rokhlin B.

*

4.0


Chess in USSR 11-1954 338-339 pages
database of games in PGN format kandru54.zip(8 games of 136)