Team Championship of Russia(RSFSR)- Gorky 15-29.11.1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Lenigrad region

*

5.5

4.5

5.5

5.5

5.5

5

5.5

37.0

2

Sverdlovsk

2.5

*

5

5.5

3.5

6

4.5

7

34.0

3

Saratov

3.5

3

*

3.5

5.5

5.5

5.5

4.5

31.0

4

Moscow region

2.5

2.5

4.5

*

4.5

6

4.5

3.5

28.0

5

Tatarstan

2.5

4.5

2.5

3.5

*

2.5

5.5

3

24.0

6

Kemerovo region

2.5

2

2.5

2

5.5

*

4.5

4.5

23.5

7

Gorky

3

3.5

2.5

3.5

2.5

3.5

*

5

23.5

8

Rostov-on-Don

2.5

1

3.5

4.5

5

3.5

3

*

23.0

Team Championship of Russia(RSFSR)- 1953( 1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Dubinin P.

*

1/2

1/2

1/2

0

1

1

1

4.5

2

Ilivitzky G.

1/2

*

0

1

1/2

1/2

1

1

4.5

3

Lisitsyn G.

1/2

1

*

1/2

1/2

1

0

1

4.5

4

Pimenov S.

1/2

0

1/2

*

1

0

1

1

4.0

5

Nezhmetdinov R.

1

1/2

1/2

0

*

1/2

1

0

3.5

6

Aratovsky N.

0

1/2

0

1

1/2

*

1/2

1/2

3.0

7

Goriainov M.

0

0

1

0

0

1/2

*

1/2

2.0

8

Pankratov V.

0

0

0

0

1

1/2

1/2

*

2.0


Sverdlovsk: Ilivitsky G.,Bastrikov G.,Guskov Y.,Strekalovsky V.,Romanov B., Gitgartz M.,Vakhonina A.,Dziuba N.
Rostov-on-Don: Pimenov S.,Grigoriev A.,Bagin V.,Zimin Y.,Baranov A.,Zayatz E., Shchitovich A.,Fedorova A.
Kemerovo region: Goriainov M.,Deibner V.,Sakharov G.,Vinogradov Y.,Alekseev V., Goldfeld L.,Drik G.,Panina N.
Saratov: Aratovsky N.,Dmitrievsky M.,Shestoperov A.,Kletsel M.,Tetelbaum M., Orekhov O.,Chumakova O.,Shevtsova G.
Gorky: Dubinin P.,Zelinsky E.,Gilman A.,Freidin B.,Kubarev E.,Shapiro A., Bugrova A.,Sharova I.
Moscow region: Pankratov V.,Kuntsevich A.,Gerchikov M.,Shkundov G.,Shman G., Zheliandinov V.,Vagina E.,Bedcher I.
Leningrad region: Lisitsyn G.,Stoliar E.,Lutikov A.,Noakh M.,Khavsky S., Ruchkin V.,Sigareva I.,Mizhiritskaya Y.
Tatarstan: Nezhmetdinov R.,Valeev E.,Voloshin V.,Neikov N.,Stefanov I., Damsky Y.,Satonina G.,Soloviova B.
database of games in PGN format ch_tru53.zip(3 games of 224)