Championship of Russia(juniors)- Serpukhov 1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Zaitsev A.

*

7.0

2

Terentiev

*

7.0

3

Shmagin

*

7.0

4

Freidin

*

6.5

5

Kuznetsov

*

5.5

6

Zheliandinov

*

5.0

7

Nekrasov

*

5.0

8

Ovchinnikov

*

5.0

9

Gorshkov

*

5.0

10

Bogdanov

*

5.0

11

Polezhaev

*

4.0

12

Katsmazovsky

*

4.0


Shahmaty v SSSR 10-1953 308 page
database of games in PGN format ch_jur53.zip(1 games of 66)