Championship of KIev- 1952

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Khavin A.

*

9.5

2

Zamikhovsky A.

*

8.5

3

Lipnitsky I.

*

8.0

4

Shianovsky V.

*

7.0

5

Poliak E.

*

6.5

6

Kostiuchenko A.

*

6.5

7

Kofman A.

*

6.5

8

Pogrebyssky I.

*

5.0

9

Ryzhikh

*

4.5

10

Olshansky

*

4.5

11

Bakhmatov E.

*

4.0

12

Levin

*

4.0

13

Kapustin V.

*

3.5


Shahmaty v SSSR 8-1952 249 page
database of games in PGN format ch_kie52.zip(2 games of 78)