Championship of Kharkov- 1952

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Matskevich A.

*

11.0

2

Shchuchinsky I.

*

10.5

3

Kalinin

*

.

4

*

.

5

Serebrijsky

*

.

6

Savchenko

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 197 page
database of games in PGN format ch_har52.zip(1 games of 105)