Team championship of Russia(RSFSR)- Cheboksary July 1950

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Moscow region

*

3.5

5

4

4

4.5

3.5

4

4.5

5

5.5

3

3

4.5

54.0

2

Sverdlovsk

2.5

*

2.5

2.5

3.5

5

3

4

6

5

5.5

5

3.5

5

53.0

3

Rostov-on-Don

1

3.5

*

1.5

3.5

4

3.5

3.5

5.5

4.5

3.5

5

5.5

6

50.5

4

Saratov

2

3.5

4.5

*

3

3

4.5

4.5

4

3.5

1.5

3.5

3.5

5

46.0

5

Gorky

2

2.5

2.5

3

*

2

4

4

4

4.5

4

4.5

3.5

4.5

45.0

6

Tatarstan

1.5

1

2

3

4

*

4

4

3

5

5

2.5

2.5

5.5

43.0

7

Stalingrad

2.5

3

2.5

1.5

2

2

*

2.5

4

2.5

3

3.5

4.5

3.5

37.0

8

Tula region

2

2

2.5

1.5

2

2

3.5

*

2.5

3.5

4

3

5.5

3

37.0

9

Ivanovo region

1.5

0

0.5

2

2

3

2

3.5

*

4.5

3.5

4

3

3

32.5.

10

Novosibirsk

1

1

1.5

2.5

1.5

1

3.5

2.5

1.5

*

4.5

3

3.5

4.5

31.5

11

Arkhangelsk region

0.5

0.5

2.5

4.5

2

1

3

2

2.5

1.5

*

4.5

4.5

2

31.0

12

Kemerovo region

3

1

1

2.5

1.5

3.5

2.5

3

2

3

1.5

*

2.5

4

31.0

13

Primorskiy krai

3

2.5

0.5

2.5

2.5

3.5

1.5

0.5

3

2.5

1.5

3.5

*

3

30.0

14

Chuvashia ASSR

1.5

1

0

1

1.5

0.5

2.5

3

3

1.5

4

2

3

*

24.5

Team championship of Rossia(RSFSR)- 1950 1 board

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Aronin L.

*

1

1/2

0

1/2

1

1

1

1/2

1

1

1

1/2

1

10.0

2

Knyshenko Y.

0

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

1/2

1

1

1

9.5

3

Voloshin I.

1/2

1/2

*

0

1

1

1

1

1

0

1/2

1/2

1

1

9.0

4

Suetin A.

1

1/2

1

*

1/2

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1

8.0

5

Ilivitsky G.

1/2

1/2

0

1/2

*

1/2

0

1

1/2

1

1/2

1

1

1

8.0

6

Aratovsky N.

0

1/2

0

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1

7.5

7

Dubinin P.

0

0

0

1

1

1/2

*

0

1

1/2

1

1

1/2

1/2

7.0

8

Nezhmetdinov R.

0

0

0

1/2

0

1/2

1

*

1/2

1/2

1

1

1

1

7.0

9

Grechkin D.

1/2

0

0

0

1/2

0

0

1/2

*

1

1/2

1

1

1

6.0

10

Petrov

0

0

1

1/2

0

1/2

1/2

1/2

0

*

0

1

1/2

1

5.5

11

Chernenko

0

1/2

1/2

1/2

1/2

0

0

0

1/2

1

*

1

1/2

1/2

5.5

12

Nikitin

0

0

1/2

1/2

0

1/2

0

0

0

0

0

*

1

1

3.5

13

Ovechkin

1/2

0

0

1/2

0

0

1/2

0

0

1/2

1/2

0

*

0

2.5

14

Goriainov

0

0

0

0

0

0

1/2

0

0

0

1/2

0

1

*

2.0


Best results by boards:
2-Ljublinsky V.-10,Podsypanin V.,Valeev E.-9
3-Batygin V.-10.5,Ladyzhensky E.,Dotsenko N.,Pavlenko V.
4-Matokhin V.-9.5,Voloshin V.-9
5-Vakhtel M.-12,Gurfinkel Y.,Filanovskaya T.-11
6(draughts)-Gurevich M.-9.5,Vlasov S.-8.5

Rostov-on-Don: Knyshenko Y.,Pimenov,Ladyzhensky E.,Melikhov,Gurfinkel Y.,Emelianov
Tula region: Suetin A.,Podsypanin V.,Sedakov,Rikman,Chichkina,Vlasov I.
Moscow region: Aronin L.,Ljublinsky V.,Vatnikov I.,Gerchikov,Vakhtel M.,Gorodetsky
Stalingrad: Grechkin D.,Aistov,Surkov,Matokhin V.,Kobeleva,Tsolkovich
Primorskiy krai: Voloshin I.,Nichiperovich,Dotsenko N.,Ruzhitsky,Tsiban,Meleshko
Saratov: Aratovsky N.,Dmitrievsky,Pavlenko V.,Drozhilov,Nedliana,Gurevich M.
Arkhangelsk region: Petrov,Pisarev,Varakin,Spekhin,Yunkevich,Pavlov
Novosibirsk: Chernenko,Tribushevsky,Popov,Zakozhurnikov,Yankevich,ERgin
Ivanovo region: Ovechkin,Nogovitsyn,Lapin G.,Shcherbakov,Barysheva,Bulak
Chuvashskaya ASSR: Nikitin,Studenetsky,Sirotin,Zverev,Alekseeva,Izheev
Kemerovo region: Goriainov,Demidov,Levitsky,Goldfeld,Drik,Pinus
Gorky: Dubinin P.,Zelinsky,Gilman,Zefirov,Bugrova,Vlasov S.
Sverdlovsk: Ilivitsky G.,Martiushov,Batygin V.,Kavtorin,Filanovskaya T.,Kapnudel
Tatarstan: Nezhmetdinov R.,Valeev E.,Notarius,Voloshin V.,Satonina G.,Sorokin

Shahmaty v SSSR 9-1950 262-266 pages

database of games in PGN format ch_tru50.zip(10 games of 456)