Championship of Tbilisi- 1950

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Shishov M.

*

11.5

2

Buslaev A.

*

10.0

3

Gurgenidze B.

*

9.5

4

Giorgadze T.

*

8.5

5

Kliatskin I.

*

8.5

6

Karseladze V.

*

8.0

7

Agamalian V.

*

8.0

8

Gamrekeli A.

*

8.0

9

Tsotsolashvili O.

*

8.0

10

Intskirveli Sh.

*

8.0

11

Eliozishvili O.

*

8.0

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


18 chempionat SSSR 1-1950 5 page
database of games in PGN format ch_tbi50.zip( games of 120???)