Championship of Kiev- January-March 1949

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Sakharov Y.

*

9.5

2

Zamikhovsky A.

*

.

3

Lipnitsky I.

*

.

4

*

.

5

Poliak E.

*

.

6

Kofman A.

*

.

7

Shianovsky V.

*

.

8

Zurakhov V.

*

.

9

Shostak

*

.

10

Petrovsky

*

.

11

Zanozdra N.

*

.

12

Babkov

*

.

13

*

.


Shahmaty v SSSR 8-1949 234 page
Novichenko V. Ocherki istorii shahmat v 1949 godu,2019 337 page
database of games in PGN format ch_kie49.zip(3 games of 78)