Team Championship of Ukraine- Lvov 1948(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Kiev-1

*

6.5

5

6.5

6

6

7

37.0

2

Lvov-1

0.5

*

6

5

3

6.5

6.5

27.5

3

Chernigov region

2

1

*

3

4

3.5

5

18.5

4

Zaporozhie region

0.5

2

4

*

4

5

2.5

18.0

5

Vinnitsa region

1

4

3

3

*

2.5

4

17.5

6

Stalino(Donetsk now) region

1

0.5

3.5

2

4.5

*

3

14.5

7

Kaments-Podolsk region

0

0.5

2

4.5

3

4

*

14.0

Team Championship of Ukraine- Lvov 1948(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Kharkov region

*

3

5

5.5

5.5

6.5

4.5

30.0

2

Kiev-2

4

*

3.5

4.5

4

3.5

5

24.5

3

Odessa region

2

3.5

*

3.5

3.5

6.5

5.5

24.5

4

Lvov-2

1.5

2.5

3.5

*

4.5

3.5

6

21.5

5

Nikolaev region

1.5

3

3.5

2.5

*

4.5

5

20.0

6

Poltava region

0.5

3.5

0.5

3.5

2.5

*

7

17.5

7

Zakarpatie region

2.5

2

1.5

1

2

0

*

9.0


Play-off for 1 place: Kharkov-Kiev-1 4.5:2.5
Play-off for 3 place: Lvov-1 - Kiev-2 5.5:1.5
Play-off for 5 place: Chernigov-Odessa 4:3
Play-off for 7 place: Lvov-2 - Zaporozhie 4:3
Play-off for 9 place: Nikolaev-Vinnitsa 4:3
Play-off for 11 place: Poltava-Stalino(Donetsk now) 4:3
Play-off for 13 place: Zakarpatie-Kamets-Poldolsk 4:3
Best results by boards:
1 board: Sokolsky A.-5.5,Zagovura A.-5.5
2 board: Sakharov Y.-6,Kutuev-5,Matzkevich A.-5
3 board: Shianovsky Y.-6.5
4 board: Zurakhov V.-6,Shchuchinsky-6
5 board: Goldberg-7
6 board: Kaplan-6.5,Tsirik-5.5,Mordushenko-5.5
Kharkov: Serebrijsky A.,Matzkevich A.,Golobrodsky,Shchuchinsky,Zaitsev,Tsirik, Ashbel
Lvov-1: Sokolsky A.,Kovalev,
Lvov-2: Zagovura A.,Kutuev,
Kiev-1: Sakharov Y.,Shianovsky Y.,Zurakhov V.,Simkin,Goldberg,Kaplan,
Zaporozhie: Mordushenko,
Zakarpatie: Guliar,
Kaments-Podolsk: Grozdov,
Stalino: Levenstein,
Shahmaty v SSSR 11-1948 244 page
database of games in PGN format ch_ukt48.zip(1 games of 301)