Championship of Kharkov- 1948

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Akshanov

*

12.0

2

Makarov A.

*

11.5

3

Shpekht

*

10.0

4

Kulinsky

*

9.5

5

Eigenson

*

8.5

6

Shatokhin

*

7.5

7

Kanier

*

6.5

8

Timchenko

*

6.0

9

Delion

*

6.0

10

Sotnikov

*

6.0

11

Missan

*

5.5

12

Zhiliaev A.

*

5.0

13

Kleinburg

*

4.0

14

Shklovsky

*

4.0

15

Eremenko

*

3.0


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 185 page
database of games in PGN format ch_har48.zip(2 games of 105)