Championship of Kharkov- 1947

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Serebrijsky A.

*

10.0

2

Makarov A.

*

9.5

3

Akshanov

*

8.5

4

Golobrodsky

*

8.0

5

Levshin

*

7.0

6

Shifman

*

7.0

7

Shaposhnikov

*

6.5

8

Delion

*

6.5

9

Farber

*

6.5

10

Shpekht

*

6.0

11

Matskevich A.

*

5.5

12

Kropotin

*

5.0

13

Timchenko

*

4.0

14

Missan

*

2.0

15

Zhukov

*

4.0 of 6-retired


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 182 page
database of games in PGN format ch_har47.zip(8 games of 105)