Championship of Voronezh Region- Voronezh January-February 1946

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Flohr S.

*

13.0(off conest)

2

Zhukhovitsky S.

*

13.0

3

Petrov D.

*

10.0

4

Zagorovsky V.

*

10.0

5

Cherkasov

*

9.0

6

Litvishko

*

8.0

7

Bubnov

*

6.5

8

Grebtsov

*

6.5

9

Kotkov

*

6.5

10

Sinozersky

*

6.0

11

Kvasnikov

*

5.5

12

Uksusov

*

5.0

13

Iljinsky

*

4.5

14

Milovidov

*

1.5

15

Babich

*

0.0


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 105 page
database of games in PGN format ch_vrg46.zip(games of 105)