Championship of Rostov-on-Don- 1945

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Melikhov

*

10.5

2

Shamkovich L.

*

7.0

3

Vorobiev

*

6.0

4

Pukhliakov

*

6.0

5

Shumilin

*

6.0

6

Shavakhovich

*

6.0

7

Dmitriev

*

6.0

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.


Shahmaty v SSSR 4-5-1945 140 page
database of games in PGN format ch_ros45.zip(games of 66)