Championship of Kharkov- 1945

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Shchuchinsky I.

*

9.0

2

Makarov A.

*

7.0

3

Levshin

*

7.0

4

Protopopov

*

6.5

5

Rozmakhnin

*

5.5

6

Serebriysky

*

5.0

7

Litvinenko

*

4.5

8

Kozhevnikov

*

4.5

9

Zhukov

*

2.5

10

Kopans

*

2.0

11

Lisovsky

*

1.5


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 177 page
database of games in PGN format ch_har45.zip(1 games of 55)