Team championship of Moscow- August 1944

Rk

Name

1

2

3

4

P

1

Zenit

*

9

20.5(of 30)

2

Stroitel

*

7

19.0

3

Bolshevik

3

*

.

4

Spartak

1

*

.


Zenit: Kotov A.,Zagorjansky E.,Yudovich M.(s).,Averbakh Y.,Kamyshov M.,Bonch-Osmolovsky M.,
Stroitel: Ragozin V.,Fridstein G.,
Bolshevik: Zubarev N.,Blumenfeld B.,
Spartak: Simagin V.,
Vechernyaya Moskva 198-1944
database of games in PGN format ch_mot44.zip( games of 60)